Financial Consultancy

Inzicht in en werken aan rendement, liquiditeit en vermogen.
Financiën zijn een belangrijke pijler onder iedere organisatie. Het dient als basis voor ingrijpende beslissingen, het informeert u over het rendement van uw activiteiten en geeft u de juiste argumenten om keuzes te maken.

Gezien de essentie van financiën voor elke organisatie is betrouwbare (financiële) informatievoorziening van cruciaal belang. Stuurinformatie voor de ondernemer, verantwoordings- en toekomstgerichte informatie aan kapitaalverschaffers en andere stakeholders; Huijsmans Groenewold levert de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste stakeholder. Wij zorgen voor kwaliteit van de informatievoorziening.

U bent ondernemer en wilt ondernemen. U wilt uw doelen bereiken en de randvoorwaarden daarvoor moeten op en top zijn ingericht. U wilt zicht op rendement, liquiditeit en vermogen. Dat betekent onder meer een perfecte financiële organisatie. De financieel specialisten van HuijsmansGroenewold zorgen hiervoor. Zij hebben het passende antwoord op al uw financiële en bedrijfseconomische vraagstukken. Diensten die wij frequent leveren aan onze opdrachtgevers zijn o.a.:

 • Opzetten en verbeteren van het interne management informatiesysteem;
 • Inventariseren en beheersen van de risico’s die de onderneming bedreigen;
 • Inrichten en optimaliseren van financiële processen;
 • Doen van aanbevelingen mbt de administratieve organisatie en interne beheersing;
 • Inzicht verstrekken in de ontwikkeling van bedrijfsresultaten (business- / project control);
 • Inrichten van management rapportages ten behoeve van stakeholders (directie, financiers, aandeelhouders);
 • Uitvoeren van bedrijfseconomische QuickScans;
 • Treffen van maatregelen gericht op kostenoptimalisatie, structurele kostenbeheersing en uitvoeren van kostencalculaties;
 • Treffen van maatregelen gericht op optimalisatie van werkkapitaalbeheer;
 • Opstellen van geïntegreerde balans- exploitatie, en liquiditeitsprognoses;
 • Opstellen van (geconsolideerde) jaarrekeningen.

Een onderneming kan alleen maar op de juiste wijze worden gestuurd bij een gedegen financieel management. We stellen samen met u uw exacte behoeften vast, zodat onze dienstverlening de toegevoegde waarde biedt waar u naar op zoek bent.