Financieringsbemiddeling

Zoekt u financiering, wilt u uw onderneming herfinancieren of uitbereiding van uw bestaande financiering? HuijsmansGroenewold verzorgt het gehele traject van begin tot eind. Een gedegen financieringsmemorandum is hierbij van cruciaal belang. Wij zorgen voor de opstelling van dit memorandum en voeren besprekingen met potentiele kapitaalverschaffers. Dit kunnen zowel verschaffers van risicodragend kapitaal zijn, als vreemd vermogen verschaffers. Wij hebben directe relaties met diverse investeringsmaatschappijen en de juiste contacten met verschillende banken. Daarnaast nemen de mogelijkheden van alternatieve financieringsmogelijkheden de laatste tijd sterk toe mede gezien de terughoudendheid van banken om financieringen te verstrekken.